• (+48) 608-593-592

VAT DLA ROLNIKÓW

Rolnictwo nie jest działalnością gospodarczą w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rolnictwo jest jednak uznane za działalność gospodarczą przez Ustawę o podatku od towarów i usług. Rolnicy są więc podatnikami VAT, jednak w więksozści korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Szczerze zachęcamy wszystkich rolników do przechodzenia na zasady ogólne rozliczeń VAT. Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę rolnikom ryczałtowym nie równoważy możliwości jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych. Z zebranych przez nas doświadczeń wynika, że w każdym średnim i większym gospodarstwie rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest korzystne finansowo dla właściciela.

Rolnicy, dla których prowadzimy rozliczenia podatku VAT nie wyobrażają sobie teraz działalności bez tej formy rozliczeń.

Jeżeli jesteś rolnikiem ryczałtowym zgłoś się do nas!
Serdecznie zapraszamy do współpracy


Zalety statusu czynnego podatnika VAT

20 lipca 2000r. kolejna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła podatek VAT na produkty rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, umożliwiając tym samym uzyskanie przez rolnika statusu czynnego podatnika VAT.

Decydując się na status czynnego podatnika VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Większość kosztów działalności rolniczej jest obciążona wyższą stawką podatku VAT (8% i 23%) w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolniczych (5%), dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT – nawet nie inwestując. W przypadku każdej inwestycji przejście na podatek VAT winno być decydującym czynnikiem determinującym finansową opłacalność tego kroku.

Jeżeli więc rok w rolnictwie należy do udanych można przeprowadzać inwestycje (otrzymując zwrot podatku VAT z inwestycji), jeżeli zaś rok jest niekorzystny finansowo to występuje znaczna nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym, a więc w każdym przypadku co roku gospodarstwo otrzymywać może zwrot podatku VAT.