• (+48) 608-593-592

NASZA OFERTA USŁUG

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług. W śród naszych klientów są Sp. z o.o., Sp. jawne, Sp. cwilne, Sp. komandytowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, a przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


USŁUGI KSIĘGOWE

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • rejestrowanie działalności gospodarczej (CEiDG, US, ZUS, GUS)
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podaktowych
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • rejestrowanie działalności gospodarczej (CEiDG, US, ZUS, GUS)
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podaktowych
 • rejestrowanie podmiotów gospodarczych KRS, US, ZUS, GUS itp.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienia zmian w kapitale, itp.)
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz ustawy o rachunkowości
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przygotowaniu kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowywanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych

KADRY i PŁACE

 • przygotowywanie list płac na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty, etc.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: świadectwo pracy
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • doractwo dotyczące form zatrudnienia i związane z tym konsekwencje prawne i podatkowe

USŁUGI DODATKOWE

 • pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz formy podatkowej
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Urzędu Pracy
  • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą na wyposażenie stanowiska pracy
 • doractwo i pomoc w zakresie organizacji spółek handlowych
 • możliwość darmowego korzystania z systemu Mała Księgowość Online wspierającego prowadzenie firmy

POMOC W ZAŁOŻENIU FIRMY

Jeżeli do założenia firmy zniechęcają Cię formalności lub nie wiesz jaka forma działalności gospodarczej będzie dla Ciebie odpowiednia, zapraszamy do NAS.
Pomożemy Ci przy wyborze formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej jak i również formy opodatkowania.
Zajmiemy się wszystkimi sprawnymi formalnymi niezbędnymi do zarejestrowania Twojej firmy w CEiDG, KRS, US, ZUS, GUS, itp.
Zapewnimy Ci pomoc w pozyskaniu dotacji z Urzędu Pracy.

Zapraszamy do naszego biura.